Vrije keus

Als u beschikt over een uitvaartverzekering of koopsompolis bent u niet verplicht om de uitvaart ook door die maatschappij te laten verzorgen, ook al zou op de verzekeringpolis vermeld staan dat u een bepaalde uitvaartonderneming of verzekeringsmaatschappij dient te bellen.

U bent niet verplicht direkt dit nummer te bellen. Wij kunnen dit voor u doen. Mocht u zelf contact opnemen geef dan duidelijk aan dat u de uitvaart door "De Algemene" zal laten verzorgen.
Volgens het Nederlands recht bent U altijd vrij om de uitvaart te laten verzorgen door die onderneming die het best aansluit bij uw wensen.

"De Algemene" kan u behulpzaam zijn bij het innen van de verzekerde bedragen.