Werkwijze

handdrukEen vaste begeleider

Iedereen neemt afscheid op z'n eigen manier. Daarom werken wij niet met standaardprocedures. In de moeilijke periode rond een overlijden begeleiden wij u stap voor stap. Op een persoonlijke en betrokken wijze adviseren wij u bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Om deze persoonlijke begeleiding vorm te kunnen geven heeft u bij "De Algemene" altijd een vaste uitvaartbegeleider die u gedurende deze dagen en waar nodig ook daarna, terzijde staat. U kunt dus steeds terugvallen op een persoon die uw situatie door en door kent.

Rust brengen

Een belangrijk aspect is rust. De tijd nemen om op een goed overwogen manier te kunnen komen tot keuzes die passen bij de overledene en bij hen die achterblijven. Wij nemen de tijd voor u. Lang niet alle zaken behoeven tijdens een eerste contact al direct beslist te worden. In de dagen tussen het overlijden en de uitvaart hebben wij elke dag contact en is er voldoende ruimte om alle zaken aan bod te laten komen.

Eigen inbreng

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor een persoonlijke invulling van de uitvaart. Men wil niet gebonden zijn aan standaardprocedures. Denk bijvoorbeeld aan de eigen inbreng van nabestaanden. Bijvoorbeeld het zelf verzorgen en kleden van de overledene, het zelf dragen van de kist enz. Veel is er mogelijk en onze uitvaartbegeleiders nemen ruim de tijd om u hierbij te helpen. Immers, de eigen inbreng kan een belangrijke factor zijn in het proces van afscheid nemen en rouwverwerking. U beslist zelf wat u kunt en wilt.

Wij streven ernaar om samen met u een persoonlijk afscheid vorm te geven. Persoonlijk hoeft niet spectaculair of apart te zijn. Een traditionele uitvaart kan net zo bijzonder zijn. Onze uitvaartbegeleiders zijn dan ook zeer goed op de hoogte van plaatselijke of religieuze tradities en gebruiken. Tevens volgen zij de uitvaartbranche op de voet en staan open voor nieuwe ontwikkelingen.

Stijlvol

"De Algemene" staat bekend om de waardige en stijlvolle manier waarop onze medewerkers de uitvaart verzorgen en begeleiden. Waar mogelijk op de achtergrond want alle aandacht moet immers uitgaan naar de nabestaanden. Samen zorgen zij er voor dat de door u gemaakte keuzes en wensen, binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden, perfect uitgevoerd worden. Zodat u nergens aan behoeft te denken.

Ons werkgebied

Vanuit ons uitvaartcentrum aan de Cordesstraat / hoek Traaij te Driebergen-Rijsenburg verzorgen wij uitvaarten in de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug en in de omliggende regio. In principe zijn wij in heel Nederland te ontbieden en kunnen wij uitvaarten verzorgen naar elke willekeurige plaats.