Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld om u te informeren. Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, betekent dit niet dat u hier ten aanzien van de Algemene Uitvaartverzorging rechten aan kunt ontlenen. Het gebruik van de informatie op deze website is volledig voor eigen risico.