Privacy & Cookies

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens:

Uitvaartverzorging De Algemene Driebergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de dienstverlening
 • Het verstrekken van een aanbod
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Klantenbeheer en het afhandelen van door u ingediende vragen en/of klachten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij verwerken -afhankelijk van onze relatie met u- o.a. de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie, in gesprekken met u en telefonisch
 • Relatie die de opdrachtgever heeft met de overledene
 • BSN voor uitkering verzekeringsgeld bij het hebben van een uitvaartkapitaalpolis op de overledene en voor het afhalen van de as na een crematie van de overledene

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verwerkt, te behalen. Vanuit wettelijke bewaartermijnen zijn wij verplicht de gegevens betreffende facturatie 7 jaar te bewaren.

Wat zijn uw rechten

 • Inzage en correctie van uw gegevens.
  U kunt ons verzoeken u te laten weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen en ons verzoeken deze -indien door u gewenst- aan te passen.
 • Het recht om vergeten te worden. U heeft het recht uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens kunnen nog wel geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn verwerkt in ons administratiesysteem.

Beveiliging van de gegevens

Uitvaartverzorging De Algemene Driebergen zal, naar de stand van de wetenschap en de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en de bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van uw gegevens.

Geven wij gegevens aan derden?

Uitvaartverzorging De Algemene Driebergen moet noodzakelijk persoonsgegevens delen met derden om een uitvaart te verzorgen zoals begraafplaats en crematoria, rouwvervoer bloemmist, drukkerij, kisten, steenhouwers etc. Zij ontvangen alleen het hoogst noodzakelijke en dienen hier zorgvuldig mee om te gaan conform eigen privacyverklaring.

Voor het overige worden de gegevens nooit door ons aan derden verstrekt, behoudens verplichtingen op grond van de wet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartverzorging De Algemene Driebergen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Algemene) tussen zit.

Gebruik van cookies

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of andere niet-funtionele cookies die u herkennen, volgen of informatie over u verzamelen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden enkel algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden die kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Advertenties

Deze website maakt geen gebruik van advertentienetwerken van Google Adsense, TradeTracker, Daisycon en dergelijke waarvan de advertenties cookies op uw pc kunnen plaatsen en uitlezen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor vragen over inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.