Uitvaartplechtigheid

nh_kerk_nederlangbroekDe uitvaartdienst kunt u een persoonlijke invulling geven. Immers de dienst zal iets van het leven van de overledene uitstralen. Voor de een zal dat een rouwdienst in de kerk zijn. Een andere zal kiezen voor een samenkomst in de aula van de begraafplaats of het crematorium. Sommige zorgcentra beschikken ook over een kerk- of ontmoetingszaal waar een uitvaartdienst gehouden kan worden.

De mate waarin u een persoonlijke bijdrage aan de dienst kunt geven is vaak wel afhankelijk van de kerk of het kerkgenootschap. In meer of mindere mate zult u zich moeten houden aan de regels of liturgie die daar gebruikelijk is. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de keus van de muziek of het lezen van eigen teksten. U kunt dit met de voorganger bespreken.

Bij een kerkelijke uitvaartdienst leidt de dominee of de pastor de dienst. Wanneer niet gekozen wordt voor een kerkelijke uitvaart wordt iemand anders gezocht om de dienst te leiden. Als de familie veel zelf invult, kan onze uitvaartbegeleider de dienst leiden, introduceert hij of zij de sprekers en kondigt de muziek aan. Wij kunnen u helpen bij het samenstellen van persoonlijke teksten. Denk ook aan inbreng van kinderen of kleinkinderen, zoals het aansteken van kaarsen, het leggen van bloemen etc. Zo krijgen zij een actieve functie die hen kan helpen bij de verwerking van zo'n moeilijke periode.