Cremeren

crematorium amersfoort
crematorium noorderveld
crematorium daelwijck
crematorium den en rust
In onze regio kennen we een aantal crematoria, elk met een eigen sfeer en uitstraling. Sommige kleinschalig met maar één aularuimte, terwijl andere meerdere aula's hebben. U bent vrij in de keus van het crematorium, rekening houdend met de beschikbaarheid ervan.

Crematorium Amersfoort te Leusden
Crematorium Noorderveld te Nieuwegein
Crematorium Daelwijck te Utrecht
Crematorium Den en Rust te Bilthoven
Crematorium Slingerbos te Ede

Welk crematorium u ook kiest, telkens weer zult u rekening moeten houden met het feit dat men werkt met vaste tijden. Veelal l uur en 15 minuten. Dit is dan het totaal van de dienst in de aula en het gebruik van de koffiekamer. Als u een uitgebreide dienst in de aula wilt organiseren of veel belangstellenden verwacht is het mogelijk om extra tijd te reserveren. Dit moet echter direct bij de reservering opgegeven worden. Overleg dit met uw uitvaartbegeleider om vervelende verrassingen te voorkomen.

Hoe ziet een plechtigheid er uit?

Veelal zal men per uitvaartstoet bij het crematorium aankomen. De familie gaat naar een aparte familiekamer terwijl de belangstellenden in de bezoekersruimte worden opgevangen door medewerkers van het crematorium. In de tussentijd zal de kist in de aula geplaatst worden en alles in gereedheid worden gebracht voor de plechtigheid. Hierbij kunt uzelf actief zijn. Bijvoorbeeld door het schikken van de bloemen of het plaatsen van foto's rond de baar. Als het tijd is om de plechtigheid te beginnen gaat meestal de familie als eerste de aula binnen en daarna de belangstellenden.

De invulling van de plechtigheid bepaald u uiteraard zelf. Een belangrijk onderdeel daarvan kan muziek zijn. De crematoria beschikken veelal over een collectie muziekstukken maar het is ook mogelijk om eigen cd's te laten spelen. Steeds vaker kiest men voor live muziek. Een orgel of piano, maar ook andere vormen zijn mogelijk. Denk bv aan een bandje, een koor of een kleinkind dat een stukje op de blokfluit speelt. Overigens is het mogelijk de plechtigheid op cd of video te laten vastleggen.

In sommige crematoria is het mogelijk om tijdens de plechtigheid de kist aan het oog te onttrekken. Dit kan doordat de baar langzaam naar beneden verdwijnt of dat er gordijnen voor de baar geschoven worden. Dit kan een heel duidelijk moment van afscheid zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk de baar te laten staan zodat iedereen er langs kan lopen en op eigen wijze afscheid te nemen. Een bloem te leggen, de kist aan te raken ect.

Bij het einde van de plechtigheid is het uw keus wie als eerste de aula verlaat. Het kan zijn dat de familie als eerste naar de koffiekamer gaat, maar het is ook denkbaar dat u eerst de belangstellenden afscheid laat nemen zodat de familie nog in een laatste intiem moment afscheid kan nemen.

In de koffiekamer of condoleanceruimte van het crematorium is er gelegenheid de familie te condoleren. Dit kan op verschillende manieren. Vaak kiest de familie ervoor om eerst koffie te drinken en daarna te condoleren. Zo kan men eerst weer een beetje tot zichzelf komen en staat men niet zo lang in een rij. Maar men kan er natuurlijk ook voor kiezen om eerst te condoleren. Iedere methode kent voor- en nadelen waarover uw uitvaartbegeleider u kan informeren. Naast de tradionele koffie met cake of een broodje bieden de crematoria tegenwoordig uitgebreide catering voorzieningen.

Overigens is het niet verplicht om gebruik te maken van de condoleanceruimte van het crematorium. U kunt er ook voor kiezen om naar de plechtigheid in de aula rechtstreeks naar een andere zaal of horecagelegenheid te gaan.