Wat te doen

Als het overlijden thuis heeft plaatsgevonden moet u in eerste instantie de huisarts waarschuwen. Deze komt dan zo spoedig mogelijk om de dood officieel vast te stellen en zal een verklaring van overlijden opmaken. Deze verklaring is nodig om aangifte te kunnen doen bij de burgerlijke stand. Als de overledene een donorcodicil heeft is het goed de arts hierover in te lichten.

(Heeft het overlijden in een ziekenhuis of een andere zorginstelling plaatsgevonden dan zal het personeel van de instelling hier meestal voor zorgen.)

Daarna kunt u de naaste familie en vrienden op de hoogte stellen. Wellicht dat deze nog afscheid willen nemen voordat de overledene word verzorgd of overgebracht naar de lokatie van opbaring. Of misschien zijn er familieleden die graag willen helpen bij de laatste verzorging.

Neem eerst de tijd voor uzelf en voor elkaar.

Tenslotte belt u Uitvaartverzorging De Algemene Driebergen. Via ons telefoonnummer 0343 - 51 37 83 is onze dienstdoende uitvaartbegeleider dag en nacht bereikbaar voor directe steun en hulp.