Wetenschap

IngangAZUSommige mensen kiezen er bewust voor hun lichaam na het overlijden ter beschikking te stellen van de medische wetenschap. Immers voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor de opleiding van medische studenten hebben de universiteiten nog steeds menselijke lichamen nodig.

Als u er voor kiest uw lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap moet u zich bij leven aanmelden bij een universiteit of universitair ziekenhuis. Na het overlijden is dat niet meer mogelijk. U ontvangt van de universiteit een document dat u bij u persoonlijke papieren moet bewaren. Uiteraard is het van belang dat u uw nabestaanden over deze keus inlicht.

Na het overlijden moet het lichaam zo snel mogelijk naar de universiteit overgebracht worden. Het organiseren van een afscheidsplechtigheid is dan moeilijk hoewel er in overleg met de betreffende universiteit vaak nog wel het een en ander geregeld kan worden.

Denk er echter aan dat de keus om uw lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap niet inhoud dat dit ook werkelijk zal gebeuren. Er is jaarlijkse een bepaalde behoefte aan stoffelijke overschotten. Het kan dus zo zijn dat de universiteit het lichaam zal weigeren. Het is dus goed tevens na te denken over de vraag of u begraven of gecremeerd wil worden en hierbij ook rekening te houden met financiële voorzorgen.

Als het lichaam wel wordt aanvaard zal het door de universiteit worden gebalsemd en wanneer nodig gebruikt worden voor onderzoek of studie. Na ontleding worden de resten door de universiteit gecremeerd. Gelet op het lange tijdsverloop tussen het overlijden en de feitelijke ontleding is er dan geen plechtigheid meer mogelijk.

Denk eraan dat als u uw lichaam ter beschikking heeft gesteld maar tevens ook over een donorcodicil beschikt de orgaandonatie altijd voorrang heeft. Na donatie zal er dus een normale begrafenis of crematie moeten plaatsvinden.